top of page
Les

EKOLOGIE a Environmentální politika

Firma AC obrábění s.r.o. si uvědomuje, že její činnost spojená s výrobou, přímo nebo nepřímo působí na životní prostředí a uznává environmentální management za jednu z nejvyšších priorit společnosti. Přijímají se taková opatření, která co nejvíce snižují uhlíkovou stopu, co nejméně zatěžují životní prostředí a to vše při plném zachování  kvality našich výrobků.

Již několik let se využívá na vytápění provozu plynová kotelna s kondenzačními kotli s nejvýšší možnou účinností, došlo k zateplení budovy výměnou oken a osvětlení bylo nahrazeno úspornými led svítidly. Naším cílem je také co největší využití obnovitelných zdrojů, připravuje se instalace fotovoltaického systému. Do výroby se instalují stroje s nejmodernějšími technologiemi, s vyšší produktivitou za současného snížení doby obrábění, což výrazně zkracuje celý výrobní proces.

03.jpg

Příklad rekuperace elektrické energie

V současnosti se specializujeme především na stroje s rekuperací elektrické energie bržděním, kdy se energie vrací zpět do sítě. Ke strojům je přímo napojeno odsávací a filtrační zařízení, čímž nedochází k únikům nečistot do ovzduší, separuje se přefiltrovaný olej, který se dále využívá . Zároveň jsou stroje napojeny na  systém online sledování výrobního procesu, který přímo sleduje jejich provoz, to zvyšuje ekonomičnost výroby a dochází ke snižování spotřeby elektrické energie. Systém umožňuje sledovat aktuální spotřebu elektrické energie a zároveň spotřebu elektrické energie na daný výrobek.

 

Nástroje jsou vydávány pomocí automatického zásobníku nástrojů Matrix Maxi Touch, který je zárukou efektivní spotřeby nástrojů a předchází se jejich plýtvání. Do strojů se používají ekologická maziva od certifikovaných společností a zároveň je s těmito dodavateli sjednán zpětný odběr použitých maziv a zpětný odběr použitých obalů. 

 

Při finálním mytí výrobků se používají ekologické čističe, které jsou následně spolu s ostatními kapalinami používanými ve výrobě, ekologicky likvidovány specializovanou firmou.

 

Při balení výrobků je snaha upřednostnit obaly, které se nechají používat opakovaně. Pokud nemá zákazník vlastní požadavky ohledně balícího předpisu, upřednostňují se kartonové obaly před obaly plastovými.

 

Zaměstnanci jsou vedeni k zodpovědnému třídění odpadů, k neplýtvání pracovními a ochrannými pomůckami, k šetření výrobních i nevýrobních vstupů a jsou pravidelně školeni v rámci prevence havarijních plánů, zajišťujících minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí.

 

Environmentální politika je pro všechny naše zaměstnance závazná a její naplňování je součástí jejich základních povinností. A ačkoli to není kritériem při výběru zaměstnanců, 90 % našeho kolektivu tvoří nekuřáci. Firma AC obrábění s.r.o. bude i nadále zodpovědně přistupovat ke snižování uhlíkové stopy, využívat veškeré možné dostupné prostředky ovlivňující ochranu životního prostředí, bude preferovat dodavatele se stejnými cíli a neustále dosažený stav zlepšovat.

Naše služby

bottom of page